Raj Prakash Paul

by - 2:01 AM

Yeso yentha varalo manaso - Raj Prakash Paul


Ninu Chudani Kshanamu

Yentha Prema Yesiah

Nasiyinchu Aathmalenniyo

Yesu Vaartha Chatedham

Madhuram Amaram

Enduko Nanninthaga

Nasiyinchu Aathmalenniyo

Yugayugalu Maariponidhi

Yesu Vaartha Chatedham 

You May Also Like

0 comments